Višňový sad - 17.11.1967, Vlasta Fabianová (Ljubov Andrejevna Raněvska)
Foto: Jaromír Svoboda