Višňový sad - 17.11.1967, Josef Kemr (Semjon Pantělejevič Jepichodov)
Foto: Jaromír Svoboda