Dvě vdovy - 24.05.1968, Maria Tauberová (Karolina), Drahomíra Tikalová (Anežka)
Foto: Jaromír Svoboda