Novokřtěnci - 03.03.1968, Radovan Lukavský (Jan Matthison)
Foto: Jaromír Svoboda