Raymonda - 31.05.2001, Filip Veverka (Jean de Brienne), Zuzana Pokorná (Raymonda)
Foto: Hana Smejkalová