Prodaná nevěsta - 12.11.2004, Jiří Sulženko, Valentin Prolat