Prodaná nevěsta - 12.11.2004, Valentin Prolat (Jeník), Jiří Sulženko (Kecal)
Foto: František Ortmann