Lásky hra osudná - 11.11.1966 (Eva Hlobilová, Jaroslav Horáček, Miroslav Frydlewicz)
Foto: Jaromír Svoboda