Řecké pašije - 10.03.1967, Marie Kremerová, Jana Jonášová