Jacobowsky a plukovník - 20.05.1967, Miroslav Frydlewicz (Plukovník), Jindřich Jindrák (Jacobowsky)
Foto: Jaromír Svoboda