Louskáček-09.12.2004,Adéla Pollertová(Klára ve snu), Jiří Kodym(Louskáček)