Poslední - 10.09.1966, Jana Hlaváčová (Naděžda)
Foto: Jaromír Svoboda