Jessika - 29.12.1934, sborová scéna; Míla Kočová (Jessika), Jan Berlík (Lorenzo)