Louskáček-09.12.2004,Zuzana Susová(Klára ve snu), Jiří Kodym(Louskáček)