Legendy magické Prahy - 03.03.2011, Lucie Šturcová (Chanina), Filip Janda (Kráčivec)
Foto: Hana Smejkalová