Parsifal -19.03.2011,Tomasz Konieczny(Amfortas)
Foto: Hana Smejkalová