La finta giardiniera - 25.10.2008, Kateřina Kněžíková, Simona Houda-Šaturová, Marie Fajtová
Foto: Hana Smejkalová