Parsifal -19.03.2011,Bronislav Palowski, Václav Lemberk, Lenka Máčiková, Michaela Kapustová
Foto: Hana Smejkalová