Polovecké tance - 17.02.2002, Hana Turečková (Zajatkyně), sbor: posluchači TK
Foto: Hana Smejkalová