Polovecké tance - 17.02.2002, sborová scéna zajatkyň: posluchačky TK
Foto: Hana Smejkalová