Sphinx - 31.01.2002, Jiří Kodym (Oidipus), Zuzana Pokorná (Sphinx)
Foto: Hana Smejkalová