Mysterium fidei - 27.03.2004, celková scéna
Foto: Hana Smejkalová