Ways 03 - 19.06.2003, Morten Rasmussen, Anna Vrabcová (dvojice vpravo) Foto: Hana Smejkalová