Sen noci svatojánské - 27.02.1997 (Martin Hlaváč, Ladislav Frej, Roman Zach)
Foto: Hana Smejkalová