Večer tříkrálový - 26.09.2001, Vilém Udatný (Antonio), Michal Slaný (Sebastian)
Foto: Hana Smejkalová