Večer tříkrálový - 26.09.2001, Hana Ševčíková (Viola), Martin Preiss (Šašek Feste)
Foto: Hana Smejkalová