Večer tříkrálový - 26.09.2001, Boris Rösner (Malvolio)
Foto: Hana Smejkalová