Bianca und Giuseppe - 20.03.2003, Jiří Sulženko (Vincenzo Sormano), Tomáš Černý (Giuseppe)