John Gabriel Borkman - 03.12.1998 (Igor Chmela, Miluše Šplechtová)
Foto: Hana Smejkalová