Obsluhoval jsem anglického krále - 19.11.1998 (Martin Preiss, Ondřej Pavelka, Josef Somr)
Foto: Hana Smejkalová