Slyšet hlasy - 02.11.2003, Alois Švehlík (Ives), Michal Slaný (Ray)
Foto: Hana Smejkalová