Jindřiška Slavinská (civilní fotografie) Foto: Karel Váňa