Jindřiška Slavinská - civilní fotografie
Foto: Karel Váňa