Jindřiška Slavinská (civilní fotografie)
Foto: Karel Váňa