Antigona - 01.09.2006, celková scéna
Foto: Hana Smejkalová