Lacrimae Alexandri Magni - 25.01.2007, J. Mikušek, S. Wächter, J. Kundlák, J. Březina, M. Šrejma
Foto: Hana Smejkalová