Fantom, čili Krvavá opera - 23.03.2005 (Miroslav Švejda, Vanda Šípová)
Foto: Hana Smejkalová