Slovanské tance - 16.04.1966, Eva Poslušná-Landová, Bohumil Klika, Yvetta Kočová, Ladislav Sobotka
Foto: Jaromír Svoboda