Louskáček - 18.12.1964, Jana Šandová (Kolombína), František Halmazňa (Strýček)
Foto: Jaromír Svoboda