Louskáček - 18.12.1964, Karel Kmoch (Paňáca), František Halmazňa (Strýček)
Foto: Jaromír Svoboda