Káťa Kabanová - 03.06.1964, Alena Míková (Katěrina / Káťa), Eva Hlobilová (Varvara)