Z mrtvého domu - 24.04.1964, Antonín Švorc (Placmajor)
Foto: Jaromír Svoboda