Z mrtvého domu - 24.04.1964, Viktor Kočí (Mladý vězeň), Alena Míková (Poběhlice)
Foto: Jaromír Svoboda