Enron -16.02.2012, Jan Dolanský(Andy Fastow )
Foto: Hana Smejkalová