Cesta dlouhým dnem do noci - 14.05.1998 (Jan Kačer, Kateřina Burianová)