Cesta dlouhým dnem do noci - 14.05.1998 (Kateřina Burianová, Igor Chmela)
Foto: Hana Smejkalová