Cesta dlouhým dnem do noci - 14.05.1998 (Jan Kačer, Petr Motloch, Igor Chmela)
Foto: Hana Smejkalová