Zápas s andělem - 26.09.1963, Eva Sirotková (Anežka)
Foto: Jaromír Svoboda