Noc potom - 22.04.1999 (Kateřina Burianová, Blanka Bohdanová)
Foto: Hana Smejkalová