Noc potom - 22.04.1999 (Blanka Bohdanová)
Foto: Hana Smejkalová