Smrt Hippodamie - 22.10.2000, Radovan Lukavský (Pěvec)
Foto: Hana Smejkalová